פשיטת רגל – מדריך לחייב ולתהליך הפש"ר

פשיטת רגל הינה הליך חדלות פרעון החל על חייבים שהם יחידים. בהכרזת החייב כפושט רגל יש יתרונות וחסרונות עבור החייב ונושיו. במרבית המקרים החייב הוא המבקש הגנה מנושיו באמצעות כניסה להליך זה, בשונה מהוצאה לפועל שם ההליך נפתח אך ורק על ידי הזוכה בהוצאה לפועל. פשיטת רגל אינה הליך קצר, היא מונה שבעה שלבים עיקרים ולרב נפרסת על כמה שנים בודדות אם כי על פי הרפורמה שנכנסה לתוקף לאחרונה, התקצר משמעותית הליך פשיטת הרגל וכיום ניתן לקבל הפטר כפוף לתנאים מסויימים בתוך כשנה וחצי מתחילת ההליכים. 

פשיטת רגל וההוצאה לפועל – מה ההבדל

כאמור בהליכי פשיטת רגל, בניגוד להליכי הוצאה לפועל, ההליך יכול להיפתח גם ביוזמת החייב עצמו. דהיינו – שמעון נמצא בחובות לראובן, ולכן בוחר מיוזמתו לגשת לבית המשפט המחוזי ולהגיש בקשה לפשיטת רגל, בשונה מהוצאה לפועל שם ראובן נקט יוזמה ופתח תיק בלשכת ההוצאה לפועל נגד שמעון על מנת לגבות את חובו. יתר על כן, פתיחת הליך פשיטת רגל על ידי אדם השקוע בחובות נפתחת בהגשת בקשה לכינוס נכסים מבית המשפט של פשיטת הרגלץ  מתן צו כינוס נכסים לחייב, מונעת מנושיו לנקוט נגדו הליכי הוצאה לפועל ומקפיאה את הליכי ההוצאה לפועל שכבר נפתחו נגדו. זאת ועוד, מטרת ההליכים גם כן שונה, כאשר בפשיטת רגל המטרה היא למצות אפשרויות גבייה ולפתוח דף כלכלי חדש לחייב, ואילו בהוצאה לפועל התכלית הינה גביית החובות בלבד. אם לא די בכך, בהליך פשיטת רגל ממתן צו הכינוס מפסיקים החובות בד"כ לצבור הפרשי הצמדה וריבית, לעומת זאת בהליכי הוצאה לפועל קצב צבירת ריבית והצמדה מתמשך עד לתשלום החוב במלואו.

 

הכרזת החייב כפושט רגל

נכון לשנת 2016 על מנת להגיש בקשה לפשיטת רגל חובות האדם מוכרחים להיות גבוהים מ-17,308 ₪. ככלל הליך פשיטת הרגל מונה שבעה שלבים עיקריים:

 1. תחילת ההליך – הבקשה להתחיל בהליך של פשיטת רגל מוגשת לכונס הרשמי על גבי טופס קבוע. לאחר שהכונס הרשמי מאשר את ההליך יש להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי בבקשה למתן צו כינוס נכסים לחייב.
 2. מתן צו כינוס נכסים ( בחלק גדול מהמקרים גם מתמנה מנהל מיוחד לנכסי החייב מטעם בית המשפט). עם מתן צו הכינוס כלל ההליכים נגד החייב מעוכבים. ולא ניתן לפתוח בהליכים חדשים נגד החייב ללא אישור בית המשפט.
 3. פעולות הנציג – על הנציג שמונה מטעם בית המשפט לבצע חקירה יסודית כדי לאמוד את יכולתו הכלכלית של החייב לשלם את החובות המוטלים עליו. לאחר מכן, אותו נציג מגבש תכנית לפירעון חלקי של חובותיו של החייב. עליו להגיש את התוכנית לבית המשפט לא יאוחר משישה עשר חודשים ממועד נתינת צו כינוס הנכסים.
 4. הגשת תביעות חוב כנגד החייב – כלל האנשים הטוענים שהחייב חב להם כסף נדרשים להגיש בקשה לתביעת חוב.
 5. דיון בבקשת פשיטת הרגל והכרזה על פשיטת רגל – בית המשפט מקיים דיון בבקשת פשיטת הרגל ובתוכנית הפירעון. במידה ובית המשפט יקבל את בקשת פשיטת הרגל, הוא צפוי להכריז על החייב כפושט רגל.
 6. ביצועה של תוכנית הפירעון – במידה ובית המשפט אישר את התוכנית, תבוצע תכנית הפירעון. במהלך התוכנית ימכרו נכסי החייב לטובת פרעון חלקי של חובותיו אלא אם כן החייב מגיע להסדר עם נושיו. הסדר זה כפוף הסכמת רוב של 2/3 מן הנושים וכפוף לאישורו של בית המשפט.
 7. סיומו של ההליך ומחיקת החובות – בשלב האחרון לאחר סיום ביצועה של תוכנית הפירעון, מקבל החייב הפטר מתשלום יתרת החובות שלא נפרעו במסגרתה של התוכנית כפוף לאישור בית המשפט לחייב אשר חובותיו נוצרו בתום לב וניהל את הליך פשיטת הרגל בתום לב.

 

יתרונות פשיטת רגל

 1. פתיחת דף חדש – בעזרת הליך פשיטת הרגל החייב  אשר באמת ובתמים אינו יכול לשלם את חובותיו, מקבל הזדמנות להתחלה חדשה.
 2. עיכוב הליכים – במסגרת הליך פשיטת רגל מורה בית המשפט על עיכוב הליכים, הליך זה מפסיק את כלל ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד החייב, כולל ההליכים בהוצאה לפועל לרבות העיקולים על חשבונות הבנק, עיקול המשכורת וכו'
 3. מניעת הגשת תביעות חדשות כנגד החייב – לאחר שהחל הליך פשיטת הרגל נושי החייב אינם יכולים להגיש כנגדו תביעות חדשות בבית המשפט
 4. מתן הגנה מפני הנושים –  ההליך מונע את התעמרות הנושים והשלטונות בחייב.
 5. מחיקת חלק הארי של החובות במקרים רבים.

 

חסרונות פשיטת רגל

 1. איסור להיות בעל עניין בתאגיד – אסור לחייב לייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד. כך, לדוגמא, חייב אינו יכול לפתוח חברה בע"מ לצורכי פרנסה.
 2. עיכוב יציאה מן הארץ – כחלק מהליכי פשיטת הרגל מטיל בית המשפט צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד החייב.
 3. שימוש בכרטיסי חיוב – החייב אינו רשאי לעשות שימוש בכרטיסי חיוב. יתרה מכך, הנאמן בפשיטת רגל יכול להורות למנפיקי הכרטיס לסיים את ההתקשרות עם החייב.
 4. משך ההליך – ככל הליך פשיטת הרגל הינו הליך ארוך ומסורבל המתפרס על מספר שנים.
 5. לקוח מוגבל מיוחד – החייב מוכרז כלקוח מוגבל מיוחד, משמעות מונח זה בחוק הינה שיקים ללא כיסוי.

 

האם כדאי להכריז על עצמי כפושט רגל?

כאמור, להליך פשיטת הרגל ישנם חסרונות ויתרונות רבים. ככלל לא ניתן להכריע האם כדאי להגיש בקשה לפשיטת רגל, שהרי הכל תלוי בסיטואציה של החייב עצמו. אי לכך ובהתאם לזאת מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בנושאים אלו, טרם קבלת ההחלטה.

ליצירת קשר

כתובת: מגדל היובל ק' 9, עין הקורא 10, ראשל”צ

טלפון: 077-9974549

פקס: 03-9563287

דוא"ל: