כונס נכסים והסדר נושים

להסדר בין החייב לנושים ניתן להגיע לפני הכרזת פשיטת הרגל ו/או לאחריה. הסדר נושים טעון הסכמה של רוב מסויים של הנושים וטעון את אישורו של בית המשפט. אם הסדר הנושים מאושר ומבוצע, החייב מופטר מחובותיו בדומה לתוצאה של צו הפטר (למעט חובות שאינם מופטרים לפי הדין כגון חוב הנוגע למזונות).
קיימת אפשרות לחייב אף להציע הסדר נושים עוד לפני מתן צו כינוס נכסים, אך בכדי לאשר הסכם נושים בשלב זה, החייב צריך להציע לנושים תשלום בשווי של לפחות 30% מגובה החובות וכי סכום החובות עולה על 36,000 ש"ח.

הסדר נושים: חובה לדעת! (5 עובדות חשובות בנושא)

 • הסדר נושים הוא הגעה לפשרה בין החייב/ים לבין הנושים,  בהתאם ליכולת של החייב.
 • לחייב יתרון בהשגת הסדר נושים, בכך שהוא משלם את החובות לפי הצעתו ויכולתו הכלכלית. ככל שבית המשפט מאשר את ההסדר, מקבל החייב הפטר מחובותיו בכפוף לעמידה בהסדר עם הנושים.
 • לפי פקודת פשיטת רגל, ישנם שלושה סוגים של הסדרי נושים: הסדר נושים שנעשה לפני מתן צו כינוס נכסים, הסדר נושים שנעשה לאחר קבלת צו כינוס נכסים, והסדר נושים לאחר הכרזתו של החייב בתור פושט רגל.
 • אישור הסדר הנושים נתון לשיקול בית המשפט.
 • ניתן לבטל את הסדר הנושים גם לאחר שאושר במידה והחייב לא עמד בתנאי ההסדר.

הידעת?

חייב יכול להגיע להסדר נושים בשלושה שלבים שונים בהליך: בטרם נפתח ההליך/בטרם צו כינוס נכסים, לאחר מתן צו כינוס נכסים או לאחר שהוכרזה פשיטת הרגל!

מקרה לדוגמא

הסדר נושים בין בית החולים ״הדסה עין כרם״, לבין הספקים: הסדר הנושים זכה לרוב של 96% בקרב הרופאים, ולרוב של 72% בקרב ספקי בית החולים השונים.

המלצה

עו״ד זילברברג עזר לי בהליך פשיטת הרגל להגיע להסדר נושים מכבד והוגן שאושר על ידי בית המשפט בפעם הראשונה ונסך בי אופטימיות ותקווה. אני מודה לעו״ד זילברברג על יחס אדיב, אנושי ומקצועי בטיפול המשפטי שהעניק לי לאורך כל הדרך.

שאלות נפוצות

 • מהו עיקרון תום הלב וכיצד בא לידי ביטוי בהסדרי נושים?

  עקרון תום הלב מקבל ביטוי בכל דיני פשיטת הרגל ובהסדרי נושים ומהווה עוגן להחלטת בית המשפט: חייב שנראה כי כפיו אינן נקיות, דהיינו חובותיו לא נוצרו בתום לב ו/או הוא אינו מנהל את הליך פשיטת הרגל בתום לב, לא בהכרח יזכה להגיע להסדר נושים המאושר על ידי בית המשפט או להפטר.

 • באילו תנאים יכול להתבטל הסדר נושים שהתקבל ואושר?

  בית המשפט רשאי לבטל הסדר נושים במידה וזה לא מתקיים לפי התנאים שהוסדרו, או במידה ונתגלתה מרמה בהשגתו.

 • כיצד הסדר הנושים עולה בקנה אחד עם אינטרס הנושים?

  הסדר נושים מבטיח בדר"כ תשלום מהיר לנושים עם אישור ההסדר, מבלי שהם צריכים לחכות שנים ארוכות. בית המשפט הוא זה שבוחן את ההסדר ומאשר אותו במידה והינו סביר ומועיל לציבור הנושים ככלל. לעתים, בית המשפט יאשר את ההסכם בהתניית ערבויות.

 • כיצד מוגשת בקשה להסדר נושים לאחר מתן צו כינוס נכסים?

  ההצעה צריכה להיות מוגשת בכתב, ולכלול את כלל פרטי ההסדר והערבויות שמציע החייב.

ליצירת קשר

כתובת: מגדל היובל ק' 9, עין הקורא 10, ראשל”צ

טלפון: 077-9974549

פקס: 03-9563287

דוא"ל: