תהליך הוצאת דרכון פולני

שלב 1: בדיקת זכאות ראשונית עם מבקש האזרחות הפולנית
זמן: מס' דקות באמצעות שיחה טלפונית- הבדיקה נועדה לבדוק עמידה בתנאי הסף לקבלת האזרחות הפולנית.

שלב 2: בדיקת זכאות מקיפה לאזרחות פולנית באמצעות שאלון קצר
זמן: בין יומיים לשלושה ימים- בזמן זה אנו בודקים את הזכאות לקבלת האזרחות עבור מבקש האזרחות על בסיס השאלון ויוצרים עם הלקוח קשר באשר לזכאותו.

שלב 3: באם הלקוח נמצא זכאי לקבלת האזרחות, מקבל הלקוח הצעת מחיר ורשימת מסמכים שיש להמציא טרם תחילת ההליך לקבלת האזרחות הפולנית
זמן: תלוי בלקוח עד השגת המסמכים הנדרשים.

שלב 4: לאחר המצאת המסמכים הנדרשים, ניתן להתחיל בהליך הגשת הבקשה לקבלת האזרחות הפולנית
זמן: תלוי במידת המורכבות בתיק- לאחר שהושגו המסמכים הרלוונטיים הדרושים לצורך הגשת הבקשה לקבלת האזרחות הפולנית, קובעים פגישה במשרדנו ומגישים הבקשה לקבלת האזרחות עבור המבקש בפולין. הזמן הממוצע המוערך עד לאישור האזרחות הפולנית בפולין נע בין חצי שנה עד שנה. ייתכנו תיקים שבהם אשור האזרחות ייערך פחות\יותר מהזמן המוערך – הדבר תלוי במידת המורכבות בכל תיק.

פולנד

שלב 5: אישור האזרחות המיוחלת וקבלת התעודה המקורית מפולין
זמן: כחודש ימים.

שלב 6: הוצאת הדרכון הפולני (אירופאי)
זמן: בין חודש ל-4 חודשים- לאחר שאושרה אזרחותו הפולנית של המבקש, ניתן להתחיל בהליך רישום בפולין של המסמכים הדרושים להוצאת הדרכון הפולני. רישום כל מסמך לדרכון אורך כחודש בפולין. כמו כן, כמות המסמכים לדרכון הנדרשת עבור מבקש הדרכון הפולני משתנה מאדם לאדם בהתאם לצורך ויכולה לנוע בין מסמך אחד לארבעה מסמכים לאדם. הדרכון מונפק ע"י השגרירות הפולנית.

שלב 7: קביעת תור בשגרירות הפולנית בת"א לצורך קבלת הדרכון
זמן: לשגרירות הפולנית בארץ קובעים תור באתר האינטרנט של הקונסוליה. המבקש ניגש עם כל המסמכים שקיבל ממשרדנו הכוללים: תעודת אזרחות פולנית מקורית, המסמכים לדרכון וטופס לשגרירות. כמו כן, יש לצלם 2 תמונות פספורט ולשלם אגרה בשגרירות. את הדרכון מקבלים כשבועיים- שלושה שבועות מיום הגשת המסמכים בשגרירות.

 

ליצירת קשר

כתובת: מגדל היובל ק' 9, עין הקורא 10, ראשל”צ

טלפון: 077-9974549

פקס: 03-9563287

דוא"ל: