איתור נכסים והשבת רכוש בפולין

לא מעטים הם המקרים בהם עולים משיחות עם הוריכם או סביכם ניצולי השואה, תחושות הייסורים והחוויות הקשות שהם עברו בתקופת מלחמת העולם השנייה. בין סיפור כזה לאחר דומה, הנכם מתוודעים בנוסף גם לאופן החיים הרגיל והראוי שהיו חיים שם דורות אלה לפני המלחמה וכן לעובדה שהיו בידי משפחותיכם ולעוד משפחות רבות במזרח אירופה בתים, עסקים ונכסים.

עם פרוץ המלחמה, נשללו מדורות אלה שטרי הבעלות , נגזלו  ואף הולאמו נכסים רבים. עם זאת, למרות השנים שעברו ייתכן כי הנכסים עדיין קיימים ושייכים למשפחותיכם. יש לציין כי חלק מהרכוש היהודי, במיוחד בערים הגדולות, ניתן להשבה ולמימוש.

משרדנו מבצע בדיקה ראשונית ללא עלות וכן ניתוח המצב המשפטי בעניין השבת הרכוש הרלוונטי. על פי תוצאות בדיקה זו נוכל להעריך הסיכויים להשבת הרכוש. עם קבלת החלטה להשבת הרכוש, משרדנו יפעל בהגשת תביעת הרכוש משלטונות פולין.  את הצעדים וההליכים שיבוצעו בפני שלטונות פולין ילווה נציגי משרדנו בפולין להם ניסיון רב ומומחיות בתחום.

הצעתנו היא לא לוותר בקלות על הרכוש והנכסים ששייכים למשפחותיכם, אנו נוכל לסייע בהליך איתור הרכוש והנכס , נוכל לבדוק את הסיכויים להגיש בקשה לתביעת הרכוש בחזרה נלווה ונטפל במידת האפשר, בבקשת התביעה בפולין.

ליצירת קשר

כתובת: מגדל היובל ק' 9, עין הקורא 10, ראשל”צ

טלפון: 077-9974549

פקס: 03-9563287

דוא"ל: