אזרחות פולנית – פירוט דרכי הזכאות והשלילה

בשנים האחרונות, מאז הצטרפותה של פולין לאיחוד האירופי ב – 1 במאי בשנת 2004, הלכה והתגברה במידה ניכרת ההתעניינות בהוצאת דרכון, אזרחות פולנית ותושבות בפולין. מאות אלפי אזרחי ישראל אשר אבותיהם הם יהודים שעלו מפולין החלו לפעול במטרה להשיג אזרחות ודרכון פולני. במאמר זה נעסוק בשאלה מה היא אזרחות פולנית ומה הם היתרונות לכך שתהיה בידנו אזרחות זו. יתרה מכך, נדון באפשרויות השונות להשגת הדרכון הנכסף.

אזרחות פולנית מהי ומה הוא הרווח בהשגתה?

התהפוכות ההיסטוריות במרוצת השנים, גרמו לשינויו של חוק האזרחות הפולנית במהלך המאה ה- 20. התוצאה היא שקיימים כיום שלושה חוקים למעשה, אשר נחקקו בשנים 1920, 1951 ו – 1961. הזכאות לאזרחות פולנית נקבעת לפי חוקי האזרחות הפולני. שלושת החוקים הנ"ל הם אשר קובעים במשולב את זכותו של אדם לקבל אזרחות פולנית ולאחר מכן גם את הזכות של צאצאיו לקבלת האזרחות הפולנית. כל זאת בהתייחס לשנים בהן האדם נולד בפולין או היגר ממנה וביחס לתקופות השונות.

אזרחות פולנית - דרכי זכייה

האזרחות הפולנית מקנה למחזיק בה את הזכות לקבל דרכון פולני המהווה דרכון אירופאי לאור הצטרפותה של פולין למדינות האיחוד האירופי.  בהתאם לכך הדרכון הפולני מעניק למחזיקים בו הטבות ויתרונות הזהים לאזרחי מדינות אחרות השייכות לאיחוד האירופי. ביניהן:

 • חופש תנועה ועבודה בכל מדינות האיחוד האירופי, כולל הטבות מקלות ואפשרות לקבלת וויזת עבודה בארה״ב בתנאים מסוימים.
 • אפשרות לקניין חופשי וחוקי של מקרקעין ונדל״ן בכל רחבי אירופה ללא צורך בגורם מקומי מתווך.
 • לימודים חינם או בסבסוד כמעט מלא לאוניברסיטאות ברחבי אירופה.

 

מעבר לכך, כיום ישנו גל גדל והולך של תביעות ישראלים לפיצוי על רכוש שנגזל מהם בתקופת השואה. אזרחות פולנית יכולה לתרום ולהועיל במטרה להשגת פיצויים אלו.

אובדן אזרחות פולנית

ישנם מקרים שונים, בהם על פי הדין הפולני, אזרח עלול לאבד את אזרחותו הפולנית לצמיתות. יש לבדוק כל מקרה לגופו על ידי עורך דין המתמחה בדין הפולני על מנת לבדוק את הזכות לאזרחות פולנית.

 1. בכפוף לתנאים חריגים בחוק, ישנה אפשרות לקבלת אזרחות אחרת שאינה פולנית. אך לרוב, יש לבקש לוותר על האזרחות הפולנית על מנת לקבל אזרחות אחרת. במצב זה, הדבר נעשה רק ע"י הסכמה של נשיא פולין לוויתור על האזרחות.
 • הסכמה לוויתור על האזרחות חלה גם על הילד שנמצא במשמורת של ההורה.
 • באם ישנו מצב של ויכוח בין ההורים בגין וויתור על האזרחות, ישנה אפשרות לעתור לבית משפט במטרה להכריע בין הצדדים.
 • כאשר הילד נמצא מעל גיל 16, הוויתור על האזרחות יהיה תוך הסכמתו בלבד.
 1. אישה אזרחית פולין תאבד את אזרחותה במצב בו:
 • האישה נשאה לאדם אשר בבעלותו אזרחות שאינה פולנית.
 • אישה שלא הייתה לה אזרחות פולנית ונשאה לאדם בעל אזרחות זו, בעת הנישואים קיבלה גם היא. במידה ובני הזוג מחליטים על פירוק הנישואים והאישה עדיין מחזיקה באזרחותה הזרה, יש בידה לאבד את האזרחות הפולנית על ידי הגשת הצהרה לרשות הפולנית ועל ידי קבלת אישורה של הרשות.
 1. אזרח פולני אשר מתגורר בארץ אחרת, אזרחותו יכולה להישלל ממנו בשל אחת מהסיבות הבאות:
 • במצב בו האזרח הפר את חובת האמונים שלו כלפי רפובליקת העם הפולני.
 • באם פעל נגד האינטרסים של המדינה.
 • כאשר עזב את שטחה של המדינה שלא כחוק לאחר ה – 9 במאי 1945.
 • במידה וזומן לחזור לפולין על ידי הרשות הפולנית וסירב לעשות זאת.
 • אם התחמק מחובת השירות הצבאי הנדרשת על פי החוק הפולני.
 • במצב בו האזרח נשפט בארץ אחרת בגין עבירה שביצע, שתיחשב כפשע בהתאם לחוק הפולני, או בעת שהוא פושע מועד.

אזרחות מלידה

 1. רכישת אזרחות פולנית מלידה תתקבל כאשר ילד נולד להורים שהינם אזרחי פולין, או שאחד מהם אזרח פולין והשני אזרחותו אינה ידוע או שאין בידו אזרחות. במקרה זה אין זה משנה אם הילד נולד בפולין או מחוצה לה.
 2. ילד שנולד בשטחה של פולין או נמצא בטריטוריה פולנית יוכל לקבל אזרחות פולנית כאשר אזרחותם של ההורים אינה ידועה, או שאין להם אזרחות.
 3. ילד שנולד לזוג הורים אשר האחד בעל אזרחות פולנית והשני בעל אזרחות זרה, יקבל אוטומטית אזרחות פולנית. ההורים יכולים להגיש בקשה לקבלת אזרחות שונה תוך 30 יום מהלידה. במצב בו אין הסכמה של בני הזוג בדבר האזרחות, הם יוכלו לעתור לבית משפט לקבלת הכרעה. ילד אשר קיבל אזרחות זרה יוכל לקבל אזרחות פולנית על ידי הגשת בקשה לרשות מוסמכת כאשר יגיע לגיל 16 וחצי ועד גיל 18.
 4. כאשר קובעים את אזרחותו של ילד, יילקחו בחשבון שינויים בנוגע לקביעת האזרחות של אחד או שני הוריו, אם הם חלים בתוך שניים עשר חודשים מיום לידתו של הילד. שינויים הנוגעים לאב, כגון תביעה להרחקתו או לביטול בהכרה, נתונים להתחשבות כאשר מחליטים על אזרחות הילד באם לא הגיע לגיל בגרות. מגיל 16 ואילך, שינוי האזרחות תלוי בהסכמתו של הילד.

אזרחות באמצעות אזרוח

ישנן כמה דרכים בעזרתן יוכל אדם שאינו מקבל אזרחות פולנית מכוח לידתו לקבל אזרחות פולנית גם כן. והן:

 1. אדם המתגורר בפולין לפחות חמש שנים עם אישור תושבות קבע ושאינו אזרח פולני, יוכל לבקש להתאזרח. בנסיבות מיוחדות יוכל אדם להתאזרח גם אם אינו עונה על התנאים הבאים:
 • הענקת אזרחות פולנית יכולה להתבסס על הגשת ראיות בדבר ויתור או אובדן אזרחות זרה. הענקת האזרחות תחול גם על ילדיהם הנמצאים תחת משמורתם.

אם ניתנת אזרחות פולנית רק לאחד ההורים, האזרחות תחול על הילדים רק כאשר:

 1. הילדים תחת חסותו של אותו הורה.
 2. באם ההורה השני הוא אזרח פולני.
 3. כאשר ההורה שאין לו אזרחות מגיש את הסכמתו לקבלת אזרחות פולנית לילד לרשות מוסמכת.

ניתן להגיש בקשה מיוחדת לשלטונות המתאימים בבקשה לקבלת אזרחות לילד הנמצא תחת אפוטרופוס עם ניתנת הסכמתו של האפוטרופוס.

 1. אדם חסר אזרחות או שאזרחותו לא נקבעה, יוכל להגיש בקשה לקבלת אזרחות פולנית אם חי בפולין חמש שנים לפחות. הכרה באדם זה כאזרח פולני תתבצע בעזרת הגשת עתירה על ידו. הכרה זו תחול גם על ילדיו אם הם מתגוררים בפולין.
 2. אישה בעל אזרחות זרה המתחתנת עם אזרח פולני, תוכל לקבל אזרחות על-ידי הגשת הצהרה לרשות מוסמכת אשר תאשר את קבלת האזרחות. לעיתים תהיה מותנת בהגשת ראיות על וויתור האזרחות הזרה.
 3. אישה אשר איבדה את אזרחותה הפולנית עקב נישואים עם אזרח מדינה אחרת, תוכל לקבל את אזרחותה חזרה בעת פירוק הנישואים אם תגיש הצהרה לרשות מוסמכת ותביא עמה ראיות על וויתור האזרחות הזרה.
 4. אדם המגיע לפולין במסגרת שיבה למולדת יהיה זכאי לקבל אזרחות פולנית מתוקף החוק. לפי חוק זה, אדם השב למולדת יהיה כזה אשר לו שורשים פולניים או הורים פולנים, או שהגיע לפולין במטרה להשתקע בה מגורי קבע וקיבל אישור מרשות פולנית מוסמכת. ילדיהם של שבים למולדת יקבלו גם הם אזרחות פולנית. אך אם רק אחד מההורים שב למולדת, נתינת אזרחות פולנית לילד תתבצע רק באישור ההורה השני על-ידי הגשת הצהרה בכתב אשר תועבר לרשות הפולנית המתאימה.

אדם יוכל לקבל אזרחות פולנית בדרך זו רק פעם אחת. אם איבד את אזרחותו הפולנית, לא יוכל לרכוש אותה שוב בדרך זו.

עובדות אשר אינן שוללות זכאות עבור אזרחות פולנית

 • תהליך אשרור אזרחותו הפולנית של אדם אינו דורש כי אותו אדם יהיה בחיים. על כן, צאצאים של הורים/סבים, שנולדו בפולין ונפטרו יכולים לקבל אזרחות פולנית.
 • לידתו של אדם באזור, אשר היה שייך בעבר לפולין, אולם כיום איננו מצוי בשטחה – אינה שוללת אוטומטית את זכאותו של אותו אדם לאשרור אזרחותו הפולנית.
 • העברת הזכאות לאזרחות פולנית לצאצאי ילידי פולין אינה דורשת הנפקת דרכון פולני לדור ילידי פולין, אלא הנפקת תעודת אזרחות או אשרור אזרחות (במקרה שהדור הראשון אינו בין החיים) בלבד.
 • צאצאי ילידי פולין דור שני ושלישי יכולים לקבל אזרחות פולנית אף באם לא דרכו מעולם על אדמת פולין.
 • אין צורך בידיעת השפה הפולנית על מנת לקבל אזרחות פולנית.
 • אין צורך בוויתור על האזרחות הישראלית או אזרחויות נוספות של מדינות מערביות לשם קבלת אזרחות פולנית.
 • שירות בצבא זר (כולל צה"ל) לאחר היום הקובע-19.1.1951 אינו שולל את הזכאות.

ניתן לראות כי אין זה פשוט לדעת האם לאדם ישנה זכאות לקבלת אזרחות או דרכון פולני, ומעבר לכך, האם יוכל בפועל לקבלם. הפרוצדורה מורכבת מאוד והדרך להשגת האזרחות עלולה להיות מלאת מכשולים. על כן, רצוי להיוועץ במומחה העוסק בתחום ובכך להגדיל משמעותית את הסיכוי לקבלת האזרחות או הדרכון הנכסף.

ליצירת קשר

כתובת: מגדל היובל ק' 9, עין הקורא 10, ראשל”צ

טלפון: 077-9974549

פקס: 03-9563287

דוא"ל: